Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet

Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet

Varenummer:402860

Pris:
DKK 0,00
Kom hele vejen rundt om kvælstof!

Læs mere nedenfor under "Beskrivelse".
- +
ELLER
Produktdetaljer

Byline

Udgave 1. udgave 2017
Forfattere Leif Knudsen
Antal sider 31 sider, illustreret
Udgivet af SEGES
Udgivelsestidspunkt 03/07/2017
Beskrivelse

Detaljer

Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet kommer hele vejen rundt om kvælstof - kvælstofkredsløbet, nitrat i drikkevand, grundvand, vandløb, søer og kystvande, kvælstof i dyrkningsjorde, gødskning, tiltag til at reducere udvaskningen, retention, virkemidler og målsætningerne i vandområdeplanerne.